Vận tải đường bộ

TKL luôn đổi mới, tăng cường, đảm bảo phù hợp và đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng của thị trường. Thực hiện đồng bộ các dịch vụ giao nhận, vận chuyển các chủng loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng, thiết bị, cấu kiện, containers… cho khách hàng, đảm bảo an toàn từ nơi nhận tới nơi giao. Tổ chức, phối hợp vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu theo phương thức vận tải đa phương thức. door-to-door…

039.533.8897
Chat Zalo