Dịch vụ hoa tiêu

TKL cung cấp một số dịch vụ sau:

  • Thủ tục xuất / nhập cảnh, quá cảnh cho tàu biển.
  • Cung ứng tàu biển: Thực phẩm, hàng ngoại quan, nước ngọt.
  • Cung cấp các loại nhiên liệu cho tàu biển (IFO, MGO, LUB-OIL).
  • Sửa chữa tàu biển (Thân vỏ, máy móc, lên đà, giám định phần chìm thân tàu).
039.533.8897
Chat Zalo