Hoàn thuế xuất nhập khẩu

Dịch vụ hoàn thuế, không thu thuế là việc TKL Logistics thay mặt chủ hàng thực hiện các nghiệp vụ cần và đủ để khách hàng không phải nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo pháp luật hoặc nhận lại tiền từ cơ quan thuế

Khách hàng cần chuẩn bị bộ chứng từ bao gồm :
– Công văn yêu cầu hoàn thuế

  • Tờ khai xuất / nhập khẩu ( đã hoàn thành )
  • Giấy nộp thuế khách hàng đã nộp vào ngân sách nhà nước
  • Mẫu công văn không thu thuế ( trường hợp hàng trả về )
  • Thư trả hàng ( email, thoả thuận văp bản gốc )
  • Tờ khai xuất ban đầu ( đối với hàng xuất bị trả về )
  • Tờ khai nhập đã hoàn thành thủ tục kiểm hoá ( đối với hàng xuất bị trả về )
  • Biên bản xác nhận thực tế kiểm hoá

Với kinh nghiệm nhiều năm TKL sẽ thay mặt khách hàng làm thủ tục trên hệ thống miễn giảm hoàn thuế hoặc không thu thuế, sau khi có đầy đủ bộ chứng từ .

039.533.8897
Chat Zalo