Báo cáo quyết toán

TKL luôn đảm cung cấp dịch vụ báo cáo quyết toán cho khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả.

Mẫu báo cáo quyết toán cần cung cấp cho hải quan: mẫu 15, mẫu 15A, mẫu 16

Chứng từ khách hàng cần chuẩn bị: tờ khai phát sinh trong năm, bảng kê nguyên phụ liệu …

039.533.8897
Chat Zalo